Polityka prywatności

Polityka prywatności Drogi Użytkowniku

Na wstępie pragniemy poinformować, że działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe zebrane zostaną w związku ze zgłoszoną przez Użytkownika Serwisu chęcią nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed zawarciem umowy pośrednictwa.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi jest MM2 Nieruchomości Małgorzata Groch, REGON 367960224 z siedzibą w 64-917 Skórka , ul. Świerkowa 2.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo mm2nieruchomosci.pl 
 • telefonicznie 881-497-417; 786-073-288
 • pisemnie : MM2 Nieruchomości , ul. Świerkowa 2, 64-917 Skórka.

Dane Osobowe będą przetwarzane:

 • w celu lub w związku z nawiązaniem przez Pana/Panią kontaktu z Administratorem, zainteresowaniem ofertą Administratora lub zleceniem Administratorowi czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami („Umowa”), w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na kontakt, przedstawienia ofert, podjęcia czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarcia i zapewnienia realizacji Umowy oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, marketingu bezpośredniego oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (cele rachunkowe i podatkowe), jeżeli takie obowiązki wynikną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ​ 

Przetwarzanie Danych przez Administratora

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych. Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania oraz od wymagań przepisów prawnych, a także do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Uprawnienia Użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 •  od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej,
 •  od naszych zaufanych partnerów np. portale internetowe z ofertami nieruchomości, współpracujące z nami biura nieruchomości,
 •  z ogólnodostępnych źródeł np. publiczne rejestry ewidencji działalności gospodarczej lub rejestr KRS,
 •  od Państwa w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty z następujących kategorii

 1. zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy,
 2. świadczące usługi:
 • księgowe,
 •  informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarządzanie biurem nieruchomości,
 •  windykacyjne,
 •  obsługi telefonicznej i elektronicznej,
 •  marketingowe,

       3. instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

Przysługujące Państwu prawa Mają Państwo prawo:

 •  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniani), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 •  do przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi,
 •  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Prawa autorskie firmy MM2 Nieruchomości

Zawartość serwisu oraz nazwa domeny www.mm2nieruchomosci.pl podlega ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia, pliki, skrypty, grafika itp. zaznaczone na stronie biura są własnością firmy: MM2 Nieruchomości , reprezentowaną przez Małgorzatę Groch , z siedzibą w Skórka 64-917 ul. Świerkowa 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści zawartych i zamieszczonych na stronie www.mm2nieruchomosci.pl jest zabronione bez zgody firmy MM2 Nieruchomości.

Wyłączenie odpowiedzialności

 •  Informacje zamieszczone na stronie www.mm2nieruchomosci.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawnych.
 •  Właściciel domeny strony www.mm2nieruchomosci.pl ponosi odpowiedzialności za nieaktualność jakichkolwiek informacji umieszczonych na stronie.

Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba, że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest związany z realizacją umowy zawartej z osobą zainteresowaną.

Polityka cookies

Strona http://www.mm2nieruchomosci.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 •  prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 •  dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 •  zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 •  marketingowych,
 •  statystycznych,
 •  analitycznych.

Korzystając ze strony http://www.mm2nieruchomosci.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

Użytkownik, który korzysta z Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem
Numer polisy: 1022631961 PZU